Orario Scolastico

ORARIO SCOLASTICO

Anno scolastico 2017/2018

SCUOLA PRIMARIA PADULE
CLASSE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
1 sez A – B 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
2 sez A – B 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
3 sez A – B 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
4 sez A – B 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15
5 sez A 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15

 

SCUOLA PRIMARIA TORRE CALZOLARI
CLASSE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
1 sez A 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
2 sez A 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
3 sez A-B 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
4 sez A-B 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
5 sez A 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15

 

SCUOLA PRIMARIA SAN MARTINO
CLASSE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
1 sez A 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
2 sez A 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
3 sez A 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
4 sez A 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
5 sez A 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15

 

SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PONTE
CLASSE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
1 sez A – B 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
2 sez A – B 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15
3 sez A – B 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15
4 sez A – B 8,15 – 13,15 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15
5 sez A – B 8,15 – 16,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15 8,15 – 13,15

 

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSI LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDÌ
TORRE CALZOLARI

SAN MARCO

SAN MARTINO

8,00

16,00

8,00

16,00

8,00

16,00

8,00

16,00

8,00

 16,00

BRANCA

PADULE

MADONNA DEL PONTE

8,15

 16.15

8,15

16.15

8,15

16.15

8,15

16.15

8,15

 16.15